Toyota Avanza Veloz

Harga OTR New Avanza Veloz 2019

 AVANZA 1.3 VELOZ M/T                       215,650,000
 AVANZA 1.3 VELOZ A/T                       227,450,000
 AVANZA 1.5 VELOZ M/T                       227,650,000
 AVANZA 1.5 VELOZ A/T                       239,450,000
Category: