Toyota Avanza Veloz

Harga OTR New Avanza Veloz 2020

 AVANZA 1.3 VELOZ M/T                       222,700,000
 AVANZA 1.3 VELOZ A/T                       234,500,000
 AVANZA 1.5 VELOZ M/T                       234,700,000
 AVANZA 1.5 VELOZ A/T                       246,500,000
Category: